İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır

İsim değiştirme davası nasıl açılır konusu merak edilmektedir. Medeni Kanun’un 27. maddesi gereği, isim ve soyadı değiştirme davası ancak haklı sebeplere dayanılarak açılabilir. Hemen belirtelim ki kanundaki haklı sebep kavramı, oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilir. Haklı sebep, kişinin şahsi sebeplerini de kapsar bu sebeple ad veya soyadı için kişinin aidiyet hissetmemesi dahi değiştirme için bir sebep olarak kabul edilir. Özellikle belirtelim ki bu davanın bir avukat aracılığıyla açılması hak kaybına uğramamanız ve davanın hızlı sonuçlanması için oldukça önemlidir.

İsim yahut soyisim değişikliği davası açma sebeplerine örnek verecek olursak; Ad veya soyadının gülünç olması, bir travmayı hatırlatıyor olması, kötü tanınan bir şahsın ismiyle özdeşleşmesi, mesleki veya sanatsal gerekçeler gibi birçok sayısız sebeple isim değiştirme veya soyadı değişikliği davası açılabilir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Nedenler Neler Olabilir?

Haklı nedenler için birkaç örnek vermek gerekirse,

 • Kişinin isminin komik, gülünç olması,
 • İsminin kötü bir olayla anılması,
 • Genel ahlak kurallarına uygun olmayan bir isim olması,
 • Kişinin isminin telaffuzunun zor
 • Kişinin bir travmasını hatırlatıyor olması,
 • Mesleki gerekçeler,
 • Sanatsal gerekçeler,
 • Kişilerin kendini ismine ait hissedememesi,
 • Kişilerin kimliğinden yazılı isimden farklı bir isimle tanınması,
 • Kişileri incitecek siyasi, ahlaka aykırı isimler,
 • Din değiştirilmesi örnek olarak gösterilebilir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davası kişinin ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilecek bir dava dilekçesiyle açılır. Dava dilekçesinde, isminin değiştirilmesi için gereken haklı nedenler gerekçe olarak gösterilmelidir. Dava dilekçesinde karşı taraf Nüfus Müdürlüğü gösterilir. Duruşmaya da Nüfus Müdürlüğünden bir temsilci katılmaktadır. Dava dilekçesinde ismin değiştirilmesinin haklı nedenini gösteren belgeler de sunulabilir. Ayrıca isim değiştirme davasında tanık delili önemli olup dilekçede mutlaka tanık deliline dayanılması gerekmektedir. Kanun ismin değiştirilmesi için haklı nedenin varlığını aradığından bu husus gerekçeli izah edilmelidir. Atış hukuk bürosu olarak hangi şehirde bulunduğunuz farketmeden isim değişikliği davalarına aktif olarak bakmaktayız, siz de dava açmak isterseniz konusunda uzman avukattan yardım almanız bu bakımdan yararınıza olacaktır. İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI İÇİN HUKUK DESTEK ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Av. Osman Mert ATIŞ

About the Author

You may also like these