İş Davası Nedir ve Nasıl Açılır

İş Davası Nedir?

 İş mahkemesi , iş hukuku anlaşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit ve buna benzer iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir.

İş Mahkemesinde Hangi Davalara Bakılır?

  • İşçiler ile işveren veya vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına iş mahkemesi bakmakla yükümlüdür. İşçiler haricinde gemi adamları ve gazetecilerin iş ilişkisi nedeniyle açtıkları her türlü dava hakkında yargılama görevi de iş mahkemesine aittir.

-İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminat alacaklarına ilişkin davalar iş mahkemesinde görülür,

-Ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı gibi Alacak Davalarına da İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür,

-İş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm nedeni ile Tazminat Davasına İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür,

-İş hukukundan kaynaklanan Tespit Davalarına İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür,

İşe İade Davalarına İş Mahkemesi bakmakla yükümlüdür.

İş Davası Nasıl Açılır?

Atış Hukuk Bürosu olarak bir örnek üzerinden iş davası açma sürecimizi şöyledir;

1)İşçinin çalışmış olduğu iş yeri işçinin maaşını ödememiş yahut Sgk primleri eksik yatırılmış veya fazla çalışma ücretlerini ödememiştir

2) İşçi bir avukat aracılığı ile işverene noterden ihtarname çekerek İş Kanunu 24. Madde uyarınca(her olaya ayrı bir madde uygulanacaktır) iş sözleşmesini haklı olarak fesih etmiştir(sonlandırmıştır). İhtarname iş davalarında çok önemlidir, mutlaka bir avukattan yardım alınarak hazırlanmalıdır.

3) İkinci aşamada işçi işçilik alacaklarının tahsili için avukat aracılığı ile arabulucuya başvuru yapmıştır. İş davalarından dava açmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak kabul edilmiştir

4) Arabulucu tarafından her iki taraf da (iş veren- işçi yahut tarafların avukatları) toplantıya davet edilmekte ve bu süreç genellikle iki hafta içinde sona ermektedir.

5) Taraflar bu görüşmede anlaşamazsa işçinin alacaklarını temin edebilmesi için bir avukat aracılığı ile iş davasını açması gerekmektedir.

Dava sürecinde ise sonradan ödenen harçlarla birlikte ortalama 1500 TL (davanın miktarına göre) harcama(dava masrafı) yapılmaktadır. Maddi durumu bulunmayan vatandaşlar Adli yardım koşulları varsa barolara başvurarak kendilerine avukat isteyebilecekleri gibi adli yardım talebini dilekçesinde belirterek masrafların mahkeme tarafından karşılanmasını talep edebilecektir.

Avukat Osman Mert ATIŞ

About the Author

One thought on “İş Davası Nedir ve Nasıl Açılır

  1. Merhaba, bu bir yorumdur.
    Yorum moderasyonuna başlamak, düzenlemek ve silmek için lütfen yönetim panelindeki yorumlar bölümünü ziyaret edin.
    Yorumcuların avatarları Gravatar üzerinden gelmektedir.

Comments are closed.

You may also like these

No Related Post