Veraset ilamı nedir ve nereden alınır?

Veraset ilamı, ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve hangi oranlarla mirasa hak kazandığını gösteren belgedir. Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da bilinir. Eğer miras bırakan gayrimenkul veya menkul malvarlığı bırakmış ise, bu malvarlıklarının mirasçılara intikali için öncelikle veraset ilamı almak gerekmektedir. Veraset ilamı nedir ve nasıl alınır gibi bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Nereden Alınır?

Veraset ilamı Sulh hukuk mahkemeleri ve noterler aracılığıyla alınmaktadır.

Noterlerin veraset ilamı verme yetkisi kanunla sınırlandırılmıştır. Buna göre, veraset ilamının içeriğinde yabancılık unsuru var ise noterler veraset ilamı veremez, bu durumlarda veraset ilamı mahkemeden talep edilmelidir. Mirasçılardan birinin Türkiye’de ikamet etmemesi veya Türk vatandaşı olmaması durumunda yabancılık unsurunun varlığı kabul edilir.

Veraset İlamı Başvurusu Nasıl Yapılır

Veraset ilamı başvurusunu yasal mirasçı ya da ölüme bağlı tasarrufla atanan atanmış mirasçı yapabilir. Ölüme bağlı tasarruftan kasıt; vasiyetname, miras sözleşmesi ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi tasarruflardır. Bazen mirasbırakan bu yollar ile aslında yasal olarak mirasçısı olmayan başka bir kişiyi mirasçı olarak atamaktadır.

 Mirasçıların aynı anda başvuru yapmasına gerek yoktur, yalnızca birinin başvurusu ile alınan veraset ilamı da yeterlidir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

  • Nüfus kayıt örneği,
  • Ölüm belgesi,
  • Veraset ilamı başvurusu dilekçesi

Başvuru Süresi

Veraset ilamı almak için kanunda herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Ancak intikalin yapılması için çok geç kalınmaması mirasçının lehine olacaktır.

Dilekçe örneği

Veraset ilamı nedir ve nereden alınır. Veraset ilamı/Mirasçılık belgesi Noterler yahut Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla alınabilmektedir. Ölüm belgesi ile birlikte Notere başvurulması halinde kısa bir süre içerisinde(aynı gün) belgeyi alabilmekte, Sulh hukuk mahkemesi yoluyla almak isterseniz de ortalama 1 hafta içerisinde alınabilmektedir. Mahkeme yoluyla alınması daha ucuz olduğundan örnek dava dilekçesini size sunuyoruz; Unutulmamalıdır ki hak kaybı yaşamamak amacıyla bir avukat aracılığı ile bu işlemleri yapmanızı , en azından bir avukata danışarak işlemlerinizi yapmanızı öneriyoruz. Büromuz ile iletişime geçmek için tıklayınız

……………….SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı : Ad. Soyad ve Tc kimlik numarası

Adresiniz :

Davalı : Hasımsız

Konu : Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Miras Bırakan : Ad soyad, TC, Adres

Açıklamalar :

1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris(miras bırakan) vefat ederek geride mirasçı olarak ………………………… bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

2-Mirasın taksimi, intikali ve diğerce işlerde kullanılmak üzere veraset ilamı verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu’nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller : Nüfus kayıtları ve her türlü delil

Sonuç İstem : Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakan’ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim…./…./2022

Davacı

İmza

About the Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these